ul. Sielec 1a, Sędziszów Młp.

rozwoj@crse.org.pl

+48 604 717 946

DOKUMENTY DO POBRANIA

      Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwa w projekcie 
Umowa uczestnictwa w projekcie 
Zał. nr 1- oświadczenia o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie
Zał. nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zał. nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu
Zał. nr 4 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 
Zał. nr 5 - Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi