ul. Sielec 1a, Sędziszów Młp.

rozwoj@crse.org.pl

+48 604 717 946

AKTUALNOŚCI

Witamy w CRSE


Uprzejmie informujemy, ze okres realizacji projektu został przedłużony do: 2020-09-30

 


Rozeznanie rynku nr 4/PCRKIK/MIS7/2020
dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu Marketing i sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej wraz z egzaminem kwalifikacyjnym z kasy fiskalnej.  


Szkolenie i egzamin z zakresu Marketing i sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej należy przeprowadzić  dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 10 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 4 projektu pn. "Podkarpackie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji" w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe nr wniosku o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0041/18.  

Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 3/PCRKIK/MIS6/2020

dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu Marketing i sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej wraz z egzaminem kwalifikacyjnym z kasy fiskalnej. 

Szkolenie i egzamin z zakresu Marketing i sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej należy przeprowadzić dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 11 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 4 projektu pn. "Podkarpackie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji" w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe nr wniosku o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0041/18.

Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 2/PCRKIK/KOS/2019  z dnia 23.05.2019 
dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu kosmetyki z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego z zakresu kosmetyki

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39–120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu kosmetyki z egzaminem kwalifikacyjnym zewnętrznym dla 6 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 4 projektu pn. "Podkarpackie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe nr wniosku o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0041/18.   

Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz
oferty - załącznik nr 1 (plik PDF)

Masz 30? 40? 50? i więcej?
Nie masz pracy?
Nie masz kwalifikacji?


 ZAPRASZAMY do projektu
"Podkarpackie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji"
z nami zyskasz: DOBRĄ PRACĘ! NOWY ZAWÓD! PŁATNE STAŻE!

Oferujemy szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, mi.in.:
- Rachunkowość i księgowość,
- Kucharz,
- Kosmetyka,
- Spawanie,
- Operatorzy obrabiarek skrawających (CNC).

W ramach udziału w projekcie mamy dla Ciebie:
- bezpłatne szkolenia zawodowe, za które Ci zapłacimy,
- wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
- płatne 3-miesięczne staże z możliwością zatrudnienia,
- zwroty kosztów dojazdu na szkolenie oraz staż,
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, na okres szkolenia.

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów
rekrutacyjnych (dostępnych w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze
Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.
Tel. 604 717 946, e-mail: rozwoj@@@@crse.org.pl

Przypominamy, że trwa nabór do udziału w projekcie Podkarpackie Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

- posiadanie statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne 
- zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego
- osoby powyżej 29 roku życia

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE? 

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych
w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.


Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu:
604 717 946
lub pod adresem e-mail:
rozwojkompetencjiikwalifikacji@crse.org.pl

Szczegóły dostępne w Regulaminie.Zapraszamy na Giełdę Pracy dla osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie w dniu 20.11.2019
od 10:00 - 13:00 W Sali Kolumnowej
w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15


Na Giełdzie Pracy jest możliwość nie tylko zapoznania się z ofertami pracy przedstawianymi przez Podkarpackich Pracodawców, ale również zapoznanie się z szeroką ofertą możliwości poszerzenia czy zyskania kompetencji czy kwalifikacji. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego realizując projekt dla osób powyżej 30 roku życia, poprzez planowaną indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego Uczestnika Projektu daje szansę nie tylko na zdobycie kompetencji czy kwalifikacji ale również na zdobycie doświadczenia w zakresie nowych umiejętności, co zwiększa szansę zarówno na otrzymanie zatrudnienia jak i jego utrzymanie.


Rozeznanie rynku nr 1/PCRKIK/RACH/2019 z dnia 07.05.20219

dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości.

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości dla 5 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 4 projektu pn. "Podkarpackie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji"  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe nr wniosku o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0041/18.   


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - załącznik nr 1 (plik PDF)Przypominamy, że trwa nabór do udziału w projekcie Podkarpackie Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji. 


 W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne: 
- posiadanie statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne 
- zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego
- osoby powyżej 29 roku życia
 


JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE? 


 Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych 
w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.  


 Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 
604 717 946
lub pod adresem e-mail:
rozwojkompetencjiikwalifikacji@crse.org.pl   


  ZAPRASZAMY!  


 Szczegóły dostępne w Regulaminie.    

Uczestnictwo na Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.
2 kwietnia 2019 r. odbyła Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowana wspólnie przez Oddział Podkarpacki PFRON
w Rzeszowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

Na Giełdzie Pracy była możliwość nie tylko zapoznania się z ofertami pracy przedstawianymi przez Podkarpackich Pracodawców, ale można było również zapoznać się z szeroką ofertą możliwości poszerzenia czy zyskania kompetencji czy kwalifikacji. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego realizując projekt dla osób powyżej 29 roku życia, poprzez planowaną indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego Uczestnika Projektu daje szansę nie tylko na zdobycie kompetencji czy kwalifikacji ale również na zdobycie doświadczenia w zakresie nowych umiejętności, co zwiększa szansę zarówno na otrzymanie zatrudnienia jak i jego utrzymanie.


Harmonogram IPD RACH

Harmonogram IPZ RACH

Harmonogram  IPP RACH

Harmonogram Kurs Kosmetyczny

Harmonogram IPD KOS 
Harmonogram  IPP KOS
Harmonogram  IPP KOS

Harmonogram szkolenia Pracownik Administracji Biurowej z Obsługą Kasy Fiskalnej

Harmonogram IPD PB 
Harmonogram IPD 3PB 
Harmonogram IPZ 3PB
Harmonogram  IPP 3PB 

Harmonogram szkolenia Marketing i Sprzedaż

Harmonogram IPD MiS 
Harmonogram IPZ 4MiS
Harmonogram IPP 4MiS
Harmonogram IPP 4MiS
Harmonogram szkolenia Pracownik Administracji Biurowej z Obsługą Komputera i Kasy Fiskalnej
Harmonogram IPD 5PB
Harmonogram IPD 5PB
Harmonogram IPZ 5PB
Harmonogram IPP 5PB 
Harmonogram Kurs Kosmetyczny
Harmonogram IPD KOS
Harmonogram IPD KOS
Harmonogram  IPZ 6KOS
Harmonogram IPP 6KOS
Harmonogram szkolenia Pracownik Administracji Biurowej z Obsługą Komputera i Kasy Fiskalnej 
Harmonogram IPD PB 
Harmonogram IPD PB 
Harmonogram IPZ 7PB 
Harmonogram IPP 7PB
Harmonogram IPP 7PB
Harmonogram szkolenia Marketing i Sprzedaż
Harmonogram IPD MiS 
Harmonogram IPD MiS 
Harmonogram IPP 8MiS 
Harmonogram szkolenia Marketing i Sprzedaż 
Harmonogram IPD MiS
Harmonogram IPD MiS
Harmonogram IPP 9MiS 
Harmonogram szkolenia Marketing i Sprzedaż z obsługa kasy fiskalnej
Harmonogram IPD MiS 
Harmonogram IPP 10 MiS
Harmonogram szkolenia Marketing i Sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej
 Harmonogram IPD MiS 
Harmonogram IPP 11MiS
Harmonogram szkolenia Prowadzenie spraw rachunkowo -finansowych        
Harmonogram IPD RACH
Harmonogram szkolenia Kurs Kosmetyczny
Harmonogram IPD KOS
Harmonogram IPZ 13KOS