ul. Sielec 1a, Sędziszów Młp.

rozwoj@crse.org.pl

+48 604 717 946

AKTUALNOŚCI

Witamy w CRSE

23.05.2019

Rozeznanie rynku nr 2/PCRKIK/KOS/2019  z dnia 23.05.2019

dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu kosmetyki z organizacją egzaminu kwalifikacyjnego zewnętrznego z zakresu kosmetyki  

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39–120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu kosmetyki z egzaminem kwalifikacyjnym zewnętrznym dla 6 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 4 projektu pn. "Podkarpackie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe nr wniosku o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0041/18.   

Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz
oferty - załącznik nr 1 (plik PDF)

Przypominamy, że trwa nabór do udziału w projekcie Podkarpackie Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

- posiadanie statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne 
- zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego
- osoby powyżej 29 roku życia

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE? 

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych
w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu:
604 717 946
lub pod adresem e-mail:
rozwojkompetencjiikwalifikacji@crse.org.pl

Szczegóły dostępne w Regulaminie.

Uczestnictwo na Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.

2 kwietnia 2019 r. odbyła Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowana wspólnie przez Oddział Podkarpacki PFRON
w Rzeszowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

Na Giełdzie Pracy była możliwość nie tylko zapoznania się z ofertami pracy przedstawianymi przez Podkarpackich Pracodawców, ale można było również zapoznać się z szeroką ofertą możliwości poszerzenia czy zyskania kompetencji czy kwalifikacji. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego realizując projekt dla osób powyżej 29 roku życia, poprzez planowaną indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego Uczestnika Projektu daje szansę nie tylko na zdobycie kompetencji czy kwalifikacji ale również na zdobycie doświadczenia w zakresie nowych umiejętności, co zwiększa szansę zarówno na otrzymanie zatrudnienia jak i jego utrzymanie.

Rozeznanie rynku 07.05.2019

Rozeznanie rynku nr 1/PCRKIK/RACH/2019
dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia  z zakresu rachunkowości
i księgowości oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu
rachunkowości i księgowości.

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia  z zakresu rachunkowości i księgowości oraz/lub przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości dla 5 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 4 projektu pn. "Podkarpackie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji"  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe nr wniosku o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0041/18.   


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - załącznik nr 1 (plik PDF)


  Przypominamy, że trwa nabór do udziału w projekcie Podkarpackie Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji. 


 W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne: 
- posiadanie statusu na rynku pracy: osoby bezrobotne 
- zamieszkanie na obszarze województwa podkarpackiego
- osoby powyżej 29 roku życia
 


JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE? 


 Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych (dostępnych 
w zakładce "Dokumenty do pobrania"), które można składać w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.  


 Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 
604 717 946
lub pod adresem e-mail:
rozwojkompetencjiikwalifikacji@crse.org.pl   


  ZAPRASZAMY!  


 Szczegóły dostępne w Regulaminie.